12.03.2019

Kvalitetan sastanak u funkciji poštanske mreže

Na inicijativu Sindikata Nezavisnost Pošte Srbija, održan je sastanak dana 06.03.2019. godine, sa direktorom Funkcije poštanske mreže Srđanom Jovanovićem i njegovim saradnicima, zam.dir.funk.poš.mreže LJubomirom Ostojićem, zam.dir.funk.poš.mreže Slađanom Stanimirović, ruk. sektora za org. i uručenje Stanojem Brankovićem sa jedne strane i predstavnicima Sindikata Nezavisnost Mišić Sašom i Radojlović
Bogdanom iz Niša i Pešić Milošem iz Pirota sa druge strane.

Sastanku su pored pomenutih učesnika prisustvovali i predsednik
Sindikata Nezavisnost Snežana Marković i sekretar Tahir Ademović.

Na sastanku koji je trajao duže od tri časa, izneti su svi problemi
sa kojima se susreću zaposleni iz Niša i Pirota u dostavi i post ekspresu ( nedovoljan broj radnika u tehnologiji, opterećenost zaposlenih, realni problemi oko sagledavanja novih reona, problemi
vezani za isporuku gabaritnih pošiljaka, kašnjenje pošte, primedbe
vezane za novi Pravilnik o statistici i normama itd.

Predstavnici poslovodstva su pažljivo saslušali predstavnike sindikata koji su veoma dobro i argumentovano izneli probleme vezane za dostavu, naročito kada je reč o nedovoljnom broju izvršilaca i obećali
pomoć u rešavanju istih nakon detaljne analize i uzimanja u obzir svih parametara .

Kada su u pitanju i nedoumice vezane za novu metodologiju
normiranja, poslodavac je razumeo primedbe i uzeo ih u razmatranje.

Predstavnici sindikata su dali i neke predloge i očekujemo da će se
pronaći najbolje rešenje za zaposlene i Preduzeće.

Ističemo kao predstavnici sindikata, da su svi učesnici bili vrlo konstruktivni i smatramo da je ovo bio primer jednog dobrog socijalnog dijaloga koji će, nadamo se, dati dobre rezultate.