16.12.2013

Glavni odbor

Na sednici Glavnog odbora Sindikata JP PTT saobraćaja „Srbija” „Nezavisnost”, održanoj 16. decembra u Beogradu, razmatrane su aktuelne teme u Preduzeću i ovoj sindikalnoj organizaciji.

Govoreći o kolektivnom pregovaranju, kao najvažnijem pitanju sa stanovišta sindikata, predsednica Snežana Marković je izrazila očekivanje da će se do kraja godine potpisati novi kolektivni ugovor i posebno istakla da su u vrlo zahtevnom pregovaračkom procesu, naročito sa predstavnicima Ministarstva finansija, sačuvana sva stečena prava iz rada i po osnovu rada. Sekretar Tahir Ademović naveo je pojedinost da se prvi put kroz kolektivni ugovor definiše rad komisije za primenu i praćenje kolektivnog ugovora.

O stavovima i aktivnostima Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost” u vezi sa najavljenom izmenom radnog zakonodavstva, članove Glavnog odbora je informisao Aleksandar Titović, ukazavši na brojna rešenja u predlogu novog Zakona o radu suprotna interesima zaposlenih, pre svega zbog činjenice da će dodatno ugroziti egzistenciju radnika i dovesti u pitanje sigurnost radnih mesta.

Na ovom decembarskom sastanku verifikovan je mandat glavnog poverenika u RJ „Pančevo” Sanji Nikolić, upravnici pošte Starčevo.