28.11.2016

IZAZOVI U PROCESU REALIZACIJE PROGRAMA REFORMI SOCIJALNE POLITIKE I POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA REPUBLIKE SRBIJE

Preuzeto sa sajta UGS Nezavisnost

U petak, 25. novembra, u organizaciji Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, u Beogradu je održana Konferencija na temu: „Program reformi socijalne politike i politike zapošljavanja: rezultati i izazovi“. Konferenciji su prisustvovali: predstavnici resornih ministarstava (Nenad Ivanišević i Ljiljana Đuver, državni sekretar i pomoćnica Ministra u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Gordana Predić, državna sekretarka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja); Goran Svilanović, generalni sekretar Regionalnog saveta za saradnju; predstavnik Delegacije EU u Republici Srbiji, Steffen Hudolin; predstavnica Genernog direktorata za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju Evropske komisije, Christiane Westphal; Zoran Stojiljković, predsednik UGS NEZAVISNOST i član Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji; Ivan Sekulović, menadžer SIPRU; Bojana Ružić iz Fonda Centar za demokratiju, koordinatorka Radne grupe za slobodno kretanje radnika, socijalnu politiku i zapošljavanje Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji; predstavnici reprezentativnih sindikalnih centrala (UGS NEZAVISNOST i SSSS), kao i predstavnici zainteresovanih organizacija civilnog društva. Svoja iskustva sa procesom donošenja i implementacije ESRP-a sa prisutnima su podelili i Ljiljana Simović, generalna direktorka Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore i Darko Dočinski, načelnik Odeljenja za evropske integracije Ministarstva rada i socijalne politike Makedonije.
 

Budući da je problem zapošljavanja bio u u fokusu većine uvodnih izlaganja, na Konferenciji je razvijena diskusija o osnovnim indikatorima i metodologiji prikupljanja i obrade statističkih podataka o stopama nezaposlenosti, sa ciljem pronalaženja rešenja za što realniji pristup tržištu rada u Srbiji. Iako se, uprkos svojim brojnim nedostatcima, Anketa o radnoj snazi Međunarodne organizacije rada kao izvor podataka mora prihvatiti radi uporedivosti podataka na nivou Evropske unije, u diskusiji je naglašeno da se, prilikom tumačenja pozitivnih rezultata u vidu pada stope nezaposlenosti u Srbiji u 2016. godini, mora voditi računa o činjenici da se, u njenom izračunavanju, broje samo lica aktivna na tržištu rada. U ovom smislu, biće značajna inicijativa Regionalnog saveta za saradnju koji priprema Regionalnu platformu za analizu i merenje tržišta rada u zemljama regiona. Iskustva iz Crne Gore, takođe, upozoravaju na mogućnost otvaranja problema finansiranja programa predviđenih ESRP-om.

Predsednik UGS NEZAVISNOST, Zoran Stojiljković, posebno je istakao problem koherentnosti između dva ključna programska dokumenta Vlade Republike Srbije, čije je donošenje bilo obaveza proistekla iz pregovaraćkog procesa sa Evropskom unijom: Programa ekonomskih reformi i Programa reformi socijalne politike i politike zapošljavanja. U tom cilju, neophodno bi bilo smanjiti napetosti između predviđenih mera za reformu socijalne politike i politike tržišta rada, s jedne strane, i mera makroekonomske politike, sa druge strane. U istom pravcu tekla je i diskusija Ivana Sekulovića iz Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, koji je sistematizovao postojeće izazove u sledeće tačke: 1) vršenje fiskalne konsolidacije i reforma državne uprave, 2) izgradnja analitičkih kapaciteta i reforma institucija za sprovođenje ESRP, 3) unapređenje sistema upravljanja javnim politikama, 4) uspostavljanje mehanizama za praćenje i izveštavanje o primeni ESRP i 5) obezbeđivanje izvora podataka.

Svi učesnici Konferencije saglasili su se da je neophodno aktivno učešće socijalnih partnera i ostalih organizacija civilnog društva u praćenju realizacije Programa za reformu socijalne politike i politike zapošljavanja, a sama Konferencija bila je prva u nizu posvećenih ovoj temi. Iz Ministarstva za rad, zpošljavanje, boračka i socijalna pitanja najavljeno je osnivanje Radne grupe za praćenje realizacije ESRP-a koja će obuhvatiti i reprezentativne socijalne partnere, a od organizacija civilnog društva očekuje se da formiraju svoju Platformu za praćenje ovog dokumenta.