07.10.2017

U SUSRET MEĐUNARODNOM DANU DOSTOJANSTVENOG RADA

„Kvalitet zaposlenosti i tržište rada u Srbiji“ bila je tema Okruglog stola, održanog 06. oktobra, u Beogradu. Skup su organizovale dve reprezentativne sindikalne centrale, u sklopu Foruma: Socijalni dijalog koji se, tokom ove godine, realizuje uz podršku Fondacije Friedrich Ebert. U susret Danu dostojanstvenog rada koji se, u celom svetu, obeležava 07. oktobra, učesnici skupa pokušali su da daju odgovor na pitanje: Ima li dostojanstvenog rada u Srbiji?

Autori studije „Kvalitet zaposlenosti i tržište rada u Srbiji“, docenti Ekonomskog fakulteta, Maja Jandrić i Dejan Molnar predstavili su osnovne rezultate svog istraživanja koji upućuju kako na izražene regionalne razlike unutar naše zemlje, tako i na prilično pesimističnu ukupnu sliku koja Srbiju, u pogledu kvaliteta zaposlenosti, pozicionira na dno lestvice u poređenju sa zemljama Evropske unije.

Uzroke ovakve situacije, pored neoliberalnog modela razvoja koji Srbija implementira već drugu deceniju, treba tražiti i u tendenciji beskrajne fleksibilizacije radnog i socijalnog zakonodavstva. O konkretnom uticaju „razvoja“ radnog zakonodavstva na kvalitet zaposlenosti govorio je Mario Reljanović, sa Pravnog fakulteta Univerziteta Union koji je, osim katastrofalnih posledica Zakon o radu iz 2014. godine na svet rada i opasnosti koje proizilaze iz najavljenog Zakona o dualnom obrazovanju, posebno istakao i problem odsustva primene postojećih zakonskih rešenja, odnosno sklonost države daprećutno „dozvoli“ kršenje zakona, svrstavajući se na stranu krupnog kapitala.

Govoreći o elementima dostojanstvenog rada prema standardima Međunarodne organizacije rada, istraživačica Fondacije Centar za demokratiju, Sarita Bradaš, pokušala je da rasvetli različite aspekte prekarizacije rada, vraćajuči fokus rasprave na (u tranziciji zaboravljeni subjekt): čoveka.

Učesnici skupa su zaključili da je promena sadašnje situacije u pravcu poboljšanja izgleda da se zaposleni i građani Srbije počnu kretati ka stvaranju uslova za dostojanstven rad moguća jedino u slučaju probijanja medijske blokade i uvođenja debate o načinu izlaska iz krize u javni diskurs, te uz pomoć države koja bi morala (za promenu) stati na stranu sopstevnih građana. U debati su učestvovali predstavnici UGS NEZAVISNOST, Saveza samostalnog sindikata Srbije, Fondacije Centar za demokratiju, Nezavisnog udruženja novinara Srbije i doktoranti Fakulteta političkih nauka.