21.06.2013

STAV UGS NEZAVISNOST POVODOM ANTIKRIZNIH MERA VLADE RS

Period usaglašavnanja i donošenja Antikriznih mera još je jednom potvrdio da u Srbiji ne funkcioniše socijalni dijalog. O ovim ''merama'' koalicioni partneri, odnosno političke partije na vlasti, usaglašavali su stavove pune tri nedelje i, nakon toga, u javnost izašli sa gotovim, finalnim merama (bez prefiksa ''radna verzija'', ''nacrt'' ili ''predlog''), a da, pre toga, nisu izvršene konsultacije (po Zakonu obavezne) sa relevantnim socijalnim partnerima i bez rasprave na Socijalno-ekonomskom savetu Republike.

Umesto rasprave sa, po Zakonu utvrđenim socijalnim partnerima, i u okviru zakonom utvrđenih institucija socijalnog dijaloga, bukvalno, od danas za sutra (21.juna za 22.juni – subota) na razgovor o antikriznim merama pozvani su i predstavnici nekih, po kriterijumima sazivača, ''relevantnih'' sindikata, među kojima su i oni koji ne zadovoljavaju ni jedan kriterijum reprezentativnosti (broj, kompetentnost i adekvatna infrastruktura, nezavisnost od države i poslodavca, samostalno finansiranje) pa su ''reprezentativnost'' dobili na poklon od ''nezavisne komisije'', umesto od Zakonom utvrđenog Odbora za reprezentativnost. Od takvog razgovora o merama donetim bez prethdnih konsultacija, sa sasvim nekompetentnim i nerelevantnim sagovornicima, ne može se mnogo očekivati.