23.09.2015

Pravim rešenjima u susret događajima

Sindikat JP PTT ”Nezavisnost” je 22. septembra održao sednicu Glavnog odbora. U centru pažnje bila je aktuelna situacija u Preduzeću i planovi za dalje. Informacije iz prve ruke usledile su od direktora Milana Krkobabića, koji je bio na ovoj sednici sa svojim najbližim saradnicima.

Direktor je govorio o reorganizaciji sistema i naporima da se obezbedi puna zaposlenost za svih 15.000 radnika Pošte Srbije. U tom smislu je ova godina, u kojoj Pošta obeležava 175-ogodišnji jubilej, po mnogo čemu prelomna – od 1. oktobra će zaživeti nova organizacija i sistematizacija, a paralelno se definiše optimalan broj izvršilaca, uz novo normiranje poslova i procesa, što treba da obezbedi pravednije vrednovanje i nagrađivanje rada.

Kako je istakao direktor, rezultat svega toga je da znamo šta imamo, koji su poslovi, zadaci, obim, da sve možemo da kvantifikujemo, a krajnji cilj je uspostavljanje dugoročno stabilnog sistema u kojem radnici neće strahovati za egzistenciju. Posebno je istakao da Pošta na taj način ide u susret događajima sopstvenim snagama – kadrovskim, materijalnim, tehničko-tehnološkim – izbegavajući scenario da se uređivanjem sistema pozabave stručnjaci sa strane, poput MMF-a ili Svetske banke.

Direktor je pohvalio komisiju za izbor rukovodnih kadrova, u kojoj su puno učešće imali i predstavnici reprezentativnih sindikata. On je najavio skora imenovanja za rukovodeće funkcije Pošte Srbije, kao i raspisivanje internog konkursa za šefove službi, odeljenja i upravnike pošta, kako bi se pronašla najbolja kadrovska rešenja i kako bi što veći broj zaposlenih dobio svoju šansu.

Članovi Glavnog odbora su imali niz pitanja za direktora i tokom diskusije su podržali odlučnost poslovodstva da se konačno u prvi plan stavi tehnologija, a ne administracija.

I ovog puta je rečeno da Sindikat JP PTT ”Nezavisnost” ne spada u sindikate koji pričaju lepe priče da bi se dopali radnicima. „Naprotiv, poprilično smo realni, što dokazuje više od 50 sporova koje smo vodili protiv Preduzeća, u okviru besplatne pravne zaštite zaposlenih, i skoro sve ih dobili”, istakla je Snežana Marković, predsednica Sindikata JP PTT ”Nezavisnost”.