20.02.2019

NACRT ZAKONA O AGENCIJSKOM ZAPOŠLJAVANJU NA DORADI

Nacrt zakona o agencijskom zapošljavanju u Srbiji je, posle završetka javne
rasprave, vraćen na doradu u Ministarstvo za rad jer sindikati nisu zadovoljni brojem radnika koji privatni i javni sektor može da zaposli preko agencije u odnosu na ukupan broj zaposlenih.

Tokom javne rasprave, ograničenje broja zaposlenih preko agencije je
liberalizovano i „poraslo“ je na oko 50% u odnosu na ukupan broj zaposlenih dok je Sindikat Nezavisnost bio spreman da prihvati prvobitni nacrt koji je predviđao da se
preko agencije može zaposliti najviše do 10% radnika u odnosu na broj zaposlenih.

Nacrt je predviđao i da firme i ustanove mogu u izuzetnim slučajevima zaposliti 20 ili
30 % radnika preko agencije u odnosu na ukupan broj zaposlenih, uz odobrenje ministra, zbog čega su sindikati nezadovoljni i traže precizniju informaciju. Sindikat Nezavisnost sada traži da zahtev i obrazloženje za povećan broj angažovanih ljudi
preko agencije oceni i sindikat a ne samo nadležni ministar.

Motiv poslodavca da zapošljavaju što veći broj ljudi angažovani preko agencije je da izvuku maksimalni profit, jer radnici koji su na taj način angažovani izbegavaju bolovanje, maksimalno se zalažu zbog straha od otkaza, a primaju niže plate u odnosu na
plate kolega.

Sindikat Nezavisnost očekuje poziv nadležnog ministarstva da bi sa radnom grupom usaglasili tekst zakona, posle čega bi se nacrt zakona razmatrao na Socijalno -
ekonomskom savetu Vlade Republike Srbije.