19.08.2021

OBAVEŠTENJE

Dana 12.08.2021.godine održana je konstitutativna sednica Odbora poverenika Sindikata Nezavisnost RJ PTT saobraćaja Valjevo uz prisustvo predsednika GS SITEL Aleksandra Titovića i sekretara GS SITEL Ivane Milićević.
Konstituisan je odbor od pet poverenika. Na mandat od pet godina izabrani su: za glavnog poverenika Vladan Savić, za zamenika poverenika Miloš Isailović i sekretara Mira Ðokić.
Na konstitutivnoj sednici je razmatrana aktuelna situacija u Sindikatu kao i u preduzeću.