02.09.2018

Održan pripremni sastanak za pregovore o minimalnoj ceni rada

Preuzeto sa sajta Nezavisnost.org

Pripremni sastanak za pregovore o minimalnoj ceni rada, po radnom času, u Republici Srbiji za 2019. godinu održan je juče, 27. avgusta u prostorijama UGS NEZAVISNOST, a u organizaciji Sekretarijata Socijalno-ekonomskog saveta. Učesnici sastanka bili su predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Unije poslodavaca Srbije, kolege iz Saveza samostalnih sindikata Srbije i UGS NEZAVISNOST. Sastankom je predsedavao sekretar Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije. Svi učesnici sastanka saglasili su se da postoje uslovi da se minimalna cena rada po radnom času za 2019. godinu poveća, a na narednom sastanku zakazanom za 30. avgust razgovaraće se o konkretnim predlozima i mogućnostima da se postigne konsenzus. Sastanak je bio prilika da se provere podaci i pokazatelji na osnovu kojih će se kreirati konkretni predlozi, dok će konačnu odluku doneti Socijalno-ekonomski savet na sednici u prvoj polovini septembra. U slučaju da se na sednici ne postigne konsenzus i ne donese odluka, u skladu sa Zakonom o radu, odluku će doneti Vlada. Izvršni odbor UGS NEZAVISNOST će na današnjoj sednici (28. avgust) zauzeti stav oko predloga minimalne cene rada.