31.10.2013

ZAJEDNO UGS „NEZAVISNOST” I SSSS

Rukovodstva dve reprezentativne sindikalne centrale u Srbiji saopštila su na konferenciji za novinare, održanoj 30. oktobra u Beogradu, odluku da zajednički nastupaju oko izmena i dopuna Zakona o radu i najavljenih izmena drugih sistemskih zakona. Takođe, Ujedinjeni granski sindikati „Nezavisnost” i Savez samostalnih sindikata Srbije ubuduće će usaglašavati stavove oko ekonomskih mera Vlade Srbije, kao i oko pitanja u vezi sa pregovorima o priključenju Srbije Evropskoj uniji.

„Strateški razlog udruživanja naših organizacija je evropska dimenzija. Naše dve organizacije su već u Evropi, gde bismo voleli da uvedemo i Srbiju, ali se ona opire. Jedan od dokaza koji pokazuje da Srbija ne želi da uđe u Evropu je i ovaj hajdučki predlog zakona o radu”, rekao je Branislav Čanak, predsednik UGS „Nezavisnost”, dodajući da država pravi svoje sindikate kaji bi podržali taj neprihvatljiv predlog.

„Insistiramo da nam se objasne svi ekonomski, socijalni, pa i politički razlozi za promenu Zakona o radu. Apsolutno ne prihvatamo dosadašnja objašnjenja da to traže strani investitori, jer su glupa i neodrživa. Kao da do sada u Srbiju niko nije došao. Razlozi su sasvim drugi”, naveo je Čanak uz ocenu da je prava namera da se maksimalno iskoriste zaposleni. To je ilustrovao i zapažanjem da gde god je reč o uskraćivanju i ograničavanju prava radnika stoji pozivanje na direktive Evropske unije, koje se zaboravljaju kada treba implementirati prednosti za zaposlene.

Čanak je poručio da radnici i sindikati nisu prepreka za razvoj i strana ulaganja, naprotiv „mi možemo da budemo motorna snaga koja može da pokrene Srbiju, ali ne želimo to da radimo u statusu robova, nego u statusu poštovanih, cenjenih i pristojnih ljudi”.

Predsednik SSSS Ljubisav Orbović rekao je da se priprema zakon koji će biti izuzetno negativan za radnike, za građane Srbije i one koji bi trebalo u bliskoj budućnosti da se zaposle. „Ovo nije zakon o fleksibilnosti zapošljavanja, ovo je zakon o fleksibilnosti otpuštanja, koji govori o tome da u budućnosti, kakav god radnik bio, više niko neće biti siguran na svom radnom mestu”, rekao je Orbović i najavio tripartitni sastanak o predlogu novog zakonskog rešenja 4. i 5. novembra u Aranđelovcu.