04.08.2021

SRAMOTA!!!!

Predsednica Sekcije žena u JP Pošta Srbije, Ivana Manić koja je ujedno i predsednica Sekcije žena Granskog sindikata saobraćaja i telekomunikacija „Nezavisnost“ predstavlja sve žene zaposlene u JP Pošta Srbije, Telekomu, Banci "Poštanska štedionica", JP Železnice Srbije, Air Serbia, Telenoru, JP "Sijališta Srbije", drumskom i rečnom saobraćaju. Takođe je članica Sekcije žena UGS „Nezavisnost“ reprezentativnog sindikata na nivou Republike Srbije.

Ivana Manić, je samostalni saradnik u Radnoj jedinici Beograd Centar, i mada je u dva navrata, blagovremeno, obavestila neposrednog rukovodioca, nije joj odobreno da prisustvuje sednicama organa, što je u suprotnosti sa Zakonom o ravnopravnosti polova, Sporazumom sa direktorom Preduzeća, pozitivnom politikom rodne ravnopravnosti koju vodi predsednik Aleksandar Vučić i Vlade Republike Srbije, Kolektivnim ugovorom u JP Pošta Srbije, Zakonom o radu, Zakonom o zabrani diskriminacije i Konvencijama MOR-a, kojih je Republika Srbija potpisnik.

Očigledni animozitet prema Centrali Sindikata „Nezavisnost“ od strane RJ "Beograd centar" se nastavlja, ali mi našu borbu za poštovanje zakona nastavljamo i dalje.

Prilog: Pismo upućeno direktoru RJ "Beograd centar"