28.10.2014

UGS NEZAVISNOST - POSTAO PUNOPRAVNI ČLAN EVROPSKE KONFEDERACIJE SINDIKATA

Na sednici Izvršnog odbora Evropske konfederacije sindikata, održanoj 22. oktobra 2014. godine, u Briselu, UGS NEZAVISNOST i Savez samostalnih sindikata Srbije jednoglasno su primljeni u punopravno članstvo međunarodne sindikalne organizacije koja okuplja relevantne sindikalne organizacije iz zemalja Evropske unije. Tim povodom, 24. oktobra, održana je zajednička Konferencija za novinare, na kojoj su govorili Branislav Čanak, predsednik UGS NEZAVISNOST i Ljubisav Orbović, predsednik SSSS.

Predsednici UGS NEZAVISNOST i SSSS srdačno su dočekani od strane sindikalnih kolega iz evropskih zemalja koji su izrazili nedvosmislenu podršku liderima reprezentativnih sindikalnih centrala u Srbiji.

Predsednik UGS NEZAVISNOST, Branislav Čanak, upoznao je predstavnike evropskih sindikalnih centrala sa težinom situacije u kojoj se nalaze sindikati u Srbiji danas, posebno sa aspekta nedostatka kvalitetnog socijalnog dijaloga kao jedinog adekvatnog mehanizma za iznalaženje odgovora na izazove rastuće nezaposlenosti, umanjivanja zarada i tendencije stalnog smanjivanja stečenih prava zaposlenih. U tom pogledu, sticanje statusa punopravnog člana Evropske konfederacije sindikata ne predstavlja samo odavanje priznanja dosadašnjem radu UGS NEZAVISNOST kao nezavisne demokratske i proevropski orjentisane sindikalne centrale, već predstavlja i garanciju dalje aktivne podrške evropskih kolega reprezentativnim sindikatima u Srbiji u suočavanju sa posledicama teškog perioda sa kojima se Srbija suočava.

Sindikati očekuju da će činjenica da je Evropska konfederacija sindikata u stalnoj komunikaciji sa Evropskom komisijom i da će, u sve svoje aktivnosti, ubuduće uključivati UGS NEZAVISNOST i SSSS kao svoje punopravne članice - uticati na Vladu Republike Srbije da konačno shvati suštinu i značaj istinskog i funkcionalnog socijalnog dijaloga, posebno u periodu vođenja pregovora za pristupanje naše zemlje Evropskoj uniji.