14.04.2021

ODGOVORNOST - ŠTA TO BEŠE ?!

Već smo pisali o Toplici Vojnoviću, radniku RJ Požarevac, članu Sindikata „Nezavisnost“, koji je posle 16 ročišta, dve prvostepene presude i žalbe Poslodavca, dobio presudu Apelacionog suda, kojom se poništava rešenje otkaza ugovora o radu i posle 8 godina se vraća na posao. Ovog puta ne bi pisali o tome, već o onome što sledi posle toga.
Pravna posledica nezakonitog otkaza u duhu Zakona o radu je isplata zarada i doprinosa sa zakonskom zateznom kamatom. Kao i pre 8 godina, i ovoga puta obratili smo se nadležnima sa predlogom da se ne vodi bespotrebno sudski postupak za naknadu štete, da bismo izbegli sudske troškove. Međutim, nije bilo razumevanja „moćnika“, nego su otišli dalje u bespotrebnom trošenju novca Pošte.

Vrhovnom kasacionom sudu u Beogradu je, kao vanredan pravni lek, podneta revizija pravosnažne presude, uz angažovanje advokata Dragana Gojkovića, iz Novog Sada.

Inače, nije nam poznato da je Pošta do sada u sličnim situacijama koristila ovaj pravni lek.
U novembru 2020.godine, revizija je odbijena.

U postupku pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu koji smo vodili za naknadu štete za neisplaćene zarade sa kamatom i doprinosima , za period novembar 2012.-februar 2020.godine, opet je suprotno praksi angažovana advokatska kancelarija Snežane Mitić, advokata iz Beograda, iako se nikada ne angažuju advokati u sličnim postupcima koje Pošta vodi, već pravnici Pošte koji svakodnevno to rade.
Epilog ova 3 sudska postupka su plaćeni troškovi sudskih postupaka od preko 500 hiljada dinara (ne znamo koliko su plaćeni advokati Mitić i Gojković), 2 miliona dinara kamate na osnovu duga zarade za period novembar 2012.- februar 2020.godine i doprinosi.

Pošta je na sudu pritom priznala dug i doneta je presuda na osnovu priznanja.
Toplica Vojnović je vraćen na rad po presudi suda ali poslodavac ga je koristeći zakonske mogućnosti rasporedio za šalterskog radnika umesto upravnika pošte, iako je to radio 29 godina. To je kazna što se vratio.

I na kraju, koliko je takvih ili sličnih sporova izgubljeno, koliko je isplaćeno kamata, bespotrebnih troškova sudskih postupaka a sve zbog tvrdoglavosti, arogancije, sujete pojedinaca koji odlučuju o ovakvim stvarima.

I gde je tu odgovornost ???. Odgovornost - šta to beše ?!