08.01.2014

POTPISAN NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR

Na prvoj sednici Vlade Republike Srbije u 2014. godini data je saglasnost za novi Kolektivni ugovor Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, koji će biti na snazi naredne tri godine.

U sedištu Preduzeća su 8. januara, uz veliko interesovanje medija, na ovaj akt potpise stavili: u ime osnivača – potpredsednik Vlade Srbije i ministar za spoljnu i unutrašnju trgovinu i telekomunikacije Rasim Ljajić, u ime poslodavca – Milan Krkobabić, direktor Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, a u ime zaposlenih – Snežana Marković i Aleksandar Pavlović, predsednici reprezentativnih sindikata, Sindikata PTT „Nezavisnost” i Sindikata PTT Srbije.

Kolektivni ugovor, koji definiše socioekonomski status 15.000 zaposlenih i daje okvire za prava i zaštitu PTT radnika, usklađen je sa novim Statutom JP „Pošta Srbije”, kao i sa aktuelnim propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, a po prvi put je preciziran i rad Komisije koja će prati tok i realizaciju Kolektivnog ugovora da ne bi ostao „mrtvo slovo na papiru”.

Rasim Ljajić je ocenio da je Kolektivni ugovor rezultat dogovora sve tri strane – države, poslodavca i zaposlenih – i da predstavlja najbolji način za afirmaciju socijalnog dijaloga u Srbiji, te da može da bude model i za druga preduzeća, ne samo javna, kako da se predstavnici rada i kapitala dogovaraju oko prava i obaveza. Kao veliki uspeh naveo je činjenicu da su novim Kolektivnim ugovorom u Pošti Srbije sačuvana stečena prava zaposlenih i pored ekonomske krize, posebno pohvalivši izraženu socijalnu komponentu. „Kolektivni ugovor je sadržinski sličan sa prethodnim, uz neke novine u vezi sa plaćenim odsustvom, a zadržana su prava isplate regresa, toplog obroka, jubilarnih nagrada, solidarne pomoći i drugih naknada”, naglasio je Ljajić.

Milan Krkobabić je nakon potpisivanja ugovora rekao da je to primer da jedno javno preduzeće može da podnese sva davanja koja se tiču radnika i da, istovremeno, u 2013. ostvari dobit od oko 30 miliona evra, što je tri puta više nego prethodne godine. „Pokazali smo da je to moguće i da priče da bi neko drugi uspešno poslovao ako bi se radnička prava svela na minimum ne stoje”, rekao je direktor i istakao da će Pošta rešenja tražiti u novim poslovima, a ne u otpuštanju radnika, dok eventualni odlasci iz Preduzeća mogu biti samo uz obostranu volju i adekvatne otpremnine. Jedan od načina da se radnici stimulišu da u svom preduzeću daju sve od sebe, jeste da im se omogući učešće u dobiti, odnosno da osete da su deo tima koji ostvaruje dobre rezultate, kazao je Milan Krkobabić, podsetivši da su plate u Pošti godinama zamrznute.

„Zaposleni u Pošti su zaslužili da imaju ovako dobar Kolektivni ugovor”, naglasila je Snežana Marković, predsednik Sindikata PTT „Nezavisnost”, zahvalivši na konstruktivnoj saradnji poslovodstvu i predstavnicima nadležnih resora Vlade. „Naporno smo radili prethodne godine na kolektivnom pregovaranju, imali i izvesna neslaganja sa Ministarstvom finansija, ali smo u konačnom ishodu napravili najbolja rešenja. Ovim aktom zaposleni su dobili sigurnost. Sada nam preostaje da se posvetimo poslu i usluživanju korisnika, da ostvarujemo još bolje rezultate i veću dobit”, rekla je Snežana Marković i izrazila nadu da će ovaj socijalni dijalog biti dobar primer Vladi Srbije kako treba da dođe do konačnog oblika Zakona o radu.