Da se ne zaboravi jedinstvo nezadovoljnih radnika Poste!28.12.2023.

NOVOGODIŠNJA ČESTITKA ČLANSTVU I PRIJATELJIMA

Dragi članovi porodice Nezavisnost, dragi prijatelji,

Želim da vam poželim svaku ličnu i porodičnu sreću u 2024. godini i profesionalni uspeh koji će biti odgovarajuće nagrađen. Svima nama, želim da budemo jedinstveni i još uspešniji u zaštiti interesa našeg članstva i svih radnica i radnika u Srbiji.

Naša borba za zdravo i bezbedno radno mesto, kvalitetne kolektivne ugovore, zarade koje obezbeđuju dostojanstven život i zaštitu radnih i sindikalnih prava ostaju prioritet i u narednoj godini koja, po svemu sudeći, neće biti ništa lakša od ove koja je na izmaku.

U 2024. godini moramo biti još glasniji u iznošenju naših stavova i predloga i još borbeniji u zaštiti naših prava. Širenje mreže i organizovanje novih članova i u 2024. godini ostaje obaveza svakog našeg člana. Prvi maj smo, ove godine, obeležili pod sloganom „Sindikatu verujem“ – verujući u Nezavisnost, otvoreni smo za saradnju sa svima onima koji dele naše vrednosti i viziju Srbije kao evropske, socijalno odgovorne države sa funkcionalnim institucijama.

Solidarno, kompetentno i efikasno u 2024. godini!

Čedanka Andrić, predsednica UGS NEZAVISNOST

Opširnije!

07.03.2024.

Međunarodni dan žena: Neravnopravne u svetu nejednakosti

Žene u Srbiji zarađuju manje od muškaraca, teže napreduju, lakše gube radna mesta i češće su ugrožene siromaštvom, a pored neravnopravnosti u sferi rada i dalje se suočavaju sa autoritarnošću, predrasudama i patrijahalnom tradicijom

Možemo li se danas, uoči 8. marta – Međunarodnog dana žena, zadovoljiti samoopravdavajućom frazom da položaj žena još nije potpuno ravnopravan ali da nikada nije bio bolji? Da li se, recimo, iz rado isticanog podatka da je u Srbiji udeo žena sa višim i visokim obrazovanjem veći od udela muškaraca istog nivoa obrazovanja (24% prema 20%) može izvući zaključak da je bitno umanjen neoliberalni pritisak na tržište rada, koji nadproporcionalno pogađa žene?

Može li se iz činjenice da je na formalno najznačajnijoj, premijerskoj poziciji već sedam godina žena, i to pripadnica LGBT populacije, odnosno da su rodne kvote u organizacijama i institucijama uglavnom zadovoljene zaključiti da je pristup komandnim pozicijama vlasti i moći značajno otvoreniji za žene i da je, recimo, demokratizovano polje politike? Ili da je pritisak autoritarne i patrijahalne slike žene marginalizovan?

Opširnije!

28.12.2023.

EKS: Kolektivnim ugovorima do mesec dana dužeg slobodnog vremena

Radnici u zemljama Evropske unije sa najrazvijenijim kolektivnim pregovaranjem imaju mesec dana više slobodnog vremena godišnje, bez smanjenja plate, od radnika u zemljama sa najmanje kolektivnih ugovora

Prednosti kolektivnog pregovaranja za ravnotežu između posla i privatnog života otkrivaju se ovog Božića u podacima Evropske unije koji pokazuju da radnici u zemljama sa najvišim nivoom pokrivenosti kolektivnim ugovorima uživaju do mesec dana više slobodnog vremena godišnje, bez smanjenja plate, od radnika u drugim zemljama

Opširnije!