06.10.2014.

Uslovi rada najgori u dve decenije

Preuzeto sa sajta B92

Beograd -- Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost i Savez samostalnih sindikata Srbije ocenili su da radnici sada rade u možda najtežim uslovima u poslednjih 20 godina.

Povodom Svetskog dana za dostojanstven rad sindikati su saopštili da su prava rada i po osnovu rada potpuno derogirana, umanjena su ranije stečena prava zaposlenih i penzionera a njihov standard sveden na fizičko preživljavanje.

Do toga se došlo, smatraju ovi sindikati, donošenjem zakona suprotnih Ustavu, ali i međunarodnim i evropskim standardima - Zakonu o radu, Zakonu o PIO, i drugim zakonima iz domena radnog i socijalnog zakonodavstva.

Opširnije!

01.10.2014.

OBAVEŠTENjE ZA SVE ZAPOSLENE

Dana 30.09.2014.god.održana je zajednička sednica najviših organa oba reprezentativna sindikata.Na sednici je dogovoreno akciono jedinstvo i zajedničke akcije kako prema poslovodstvu Preduzeća tako i prema nadležnim ministarstvima Vlade Republike Srbije, a sve u cilju očuvanja socijalno -ekonomskog položaja zaposlenih.

Opširnije!

24.09.2014.

KODEKS RADA BEZ SOCIJALNIH PARTNERA

Kao i za većinu drugih informacija koje su od egzistencijalnog značaja za sve zaposlene i njihove legitimne predstavnike – sindikate, posebno reprezentativne sindikate kao relevantne socijalne partnere, posredstvom sajta Ministarstva rada i sajta Vlade Republike Srbije, kao i iz nekih sredstava javnog informisanja, UGS NEZAVISNOST su saznali za još jednu ''genijalnu'' ideju Ministra Vulina - o donošenju KODEKSA RADA. ..

U tu svrhu Ministar je formirao radnu grupu, sačinjenu od (citiramo) ''profesora i stručnjaka iz oblasti ekonomskih nauka, radnog prava, političkih nauka i sociologije''. Naravno, po dobroj staroj praksi, kada su ovo Ministarstvo i aktuelna Vlada u pitanju, radna grupa je formirana BEZ IKAKVE, PO ZAKONU OBAVEZNE, KONSULTACIJE SA REPREZENTATIVNIM SOCIJALNIM PARTNERIMA, I BEZ UČEŠĆA IJEDNOG NJIHOVOG PREDSTAVNIKA

Opširnije!