01.08.2014.

NEMAČKA P(R)OZIVA VULINA

Preuzeto sa sajta nezavisnost.org

Rajner Hofman novoizabrani predsednik najveće evropske sindikalne organizacije, nemačkog saveza sindikata (DGB), koja broji 6,2 miliona članova došao je na poziv saveza Samostalnih sindikata Srbije (SSSS) i Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost“ u Beograd (31. juli) tražeći rešenje za srpske kolege. Naime, Hofmanova prioritetna destinacija pri dolasku u Beograd bila je nemačka ambasada, preko koje je tražio razgovor s ministrom rada pod uslovom da prisustvuju i njegove srpske kolege: „Upravo sam imao jedan razgovor u nemačkoj ambasadi u Beogradu. Predstavnici ambasade su pokušali da organizuju razgovor sa ministrom Vulinom i on je voljan i spreman da razgovara sa mnom. Ali, nema nikakvog smisla da ja kao gost u ovoj zemlji vodim razgovor sa ministrom rada, ukoliko on nije u stanju da vodi razgovor sa svojim vlastitim sindikatima. Bilo bi korisno ukoliko bismo napravili jedan zajednički okrugli sto i ukoliko bi obe strane to želele“, rekao je Hofman u razgovoru za uticajni dnevni list „Politika“.

Opširnije!

01.08.2014.

HOFMAN: POJEDINE ODREDBE ZAKONA O RADU NEZAMISLIVE U EVROPI

Preuzeto sa sajta nezavisnost.org

BEOGRAD - Pojedine odredbe nedavno donetih izmena Zakona o radu u Srbiji nisu u skladu sa evropskim standardima, a neke predstavljaju korak u nazad i nezamislive su u Evropi, izjavio je danas predsednik Nemačkog saveza sindikata Rajner Hofman.

Hofman je, na konferenciji za novinare, rekao da se novim zakonskim izmenama u Srbiji predviđa rad na određeno vreme do 36 meseci, što nije u skladu sa evropskom praksom.

On je naglasio da u Nemačkoj rad na određeno može da traje najduže 12 meseci, a nakon toga radnik dobija sigurno zaposlenje i to jeste u skladu sa evropskim direktivama.

Opširnije!

31.07.2014.

PREDSTAVNICI DGB U POSETI REPREZENTATIVNIM SINDIKATIMA

Preuzeto sa sajta nezavisnost.org

Kao što smo već najavili, u radnoj i prijateljskoj poseti reprezentativnim sindikalnim centralama u Srbiji – UGS NEZAVISNOST i Savezu samostalnih sindikata, juče i danas su bili predstavnici DGB (Nemačkog saveza sindikata). Delegaciju DGB čine Rajner Hofman, predsednik i njegovi najbliži saradnici Sina Frank i Frank Zach.

Opširnije!

31.07.2014.

ODBIO SAM SASTANAK NASAMO SA VULINOM

Preuzeto sa sajta nezavisnost.org

Nema nikakvog smisla da ja kao gost u ovoj zemlji vodim razgovor sa ministrom rada, a da ne prisustvuju Orbović i Čanak.

Samo dva meseca nakon što je 11. maja nasledio čuvenog Mihaela Zomera na mestu predsednika Nemačkog saveza sindikata (DGB), najveće evropske sindikalne organizacije sa 6,2 miliona članova, Rajner Hofman pritekao je u pomoć srpskim kolegama nezadovoljnim usvajanjem izmena Zakona o radu bez njihovog učešća.

– Godinama sam radio u Briselu, za Evropski savez sindikata, gde sam do 2009. bio zamenik generalnog sekretara. Još iz tog vremena imam veoma dobre kontakte sa Ujedinjenim granskim sindikatima (UGS) „Nezavisnost” i Savezom samostalnih sindikata Srbije. To je razlog što sam relativno brzo nakon izbora za predsednika nemačkih sindikata došao u Beograd kako bih stekao utisak o tome na koji način se odvijaju radni odnosi u Srbiji – kaže Hofman u razgovoru za „Politiku”.

Opširnije!

30.07.2014.

NOVA OBMANA MINISTRA VULINA

Preuzeto sa sajta nezaavisnost.org

Reprezentаtivni sindikаti - Sаvez sаmostаlnih sindikаtа Srbije i UGS NEZAVISNOST su blаgovremeno ukаzivаli dа obezbeđivаnje nаčinа isplаte zаrаdа kаko je to zаmislio ministаr Vulin nije sprovodljiv u prаksi i nа vreme mu „dobronаmerno“ ukаzivаli nа mogućа rešenjа ovog problemа.

Dаkle, idejа koju je Ministаr Vulin imаo u vidu jeste dа obrаčunskа listа zаrаdа predstаvljа izvršnu isprаvu i dа zаposleni, kаko kаže ministаr Vulin, imа „menicu“, koju može nаplаtiti nа sudu.

Opširnije!