05.12.2014.

PISMO PREMIJERU ALEKSANDRU VUČIĆU

Poštovani,

Prilikom našeg poslednjeg susreta, obavestio sam Vas o problemu sa kojim se UGS NEZAVISNOST već godinama sreću, a koji je u poslednje vreme eskalirao. Radi se o tome da, bez obzira na zakonska rešenja i zvanično tumačenje nadležnih organa i iinstitucija, Poreska uprava insistira na plaćanju poreza i doprinosa, kao i drugih davanja na izdatke iz sindikalne članarine. Budući da se mi držimo zakona i zvaničnog tumaćenja i mišljenja nadležnih organa, i na isplate iz sredstava sindikalne članarine, ne uplaćujemo poreze i doprinose, protiv ovlašćenih lica naših sindikalnih organizacia i granskih sindikata pokreću se istrage i krivični postupci i preti im se plaćanjem kazne i zatvorom, zbog utaje poreza.

O čemu se, konkretno radi.

Opširnije!

15.01.2015.

SINDIKAT LO NORVEŠKE U POSETI UGS NEZAVISNOST

U zvaničnoj poseti reprezentativnim sindikalnim centralama u Srbiji – UGS NEZAVISNOST i Savezu samostalnih sindikata Srbije, 09. januara 2015. godine bila je delegacija LO Norway (Nacionalnog saveza Norveške), najveće sindikalne organizacije iz Norveške koja okuplja oko 900.000 članova organizovanih u 24 granska sindikata.

Osmočlanu delegaciju na najvišem nivou, predvodila je predsednica LO Norway Gerd Kristiansen, a u ime UGS NEZAVISNOST primili su ih Branislav Čanak, predsednik, Milorad Panović i Aleksandar Titović, potpredsednici, Zlata Zec, izvršna sekretarka i Aleksandra Lekić, šefica Odelenja za međunarodnu saradnju UGS NEZAVISNOST.

Opširnije!

04.12.2014.

INICIJATIVA ZA POKRETANjE POSTUPKA ZA OCENU USTAVNOSTI ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANjU NAČINA ISPLATA PENZIJA

U S T A V N O M S U D U S R B I J E

Predsedništvo Sindikata penzionera Srbije „NEZAVISNOST“, na sednici održanoj 18.11.2014.godine, donelo je odluku o

INICIJATIVA

ZA POKRETANjE POSTUPKA ZA OCENU USTAVNOSTI ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANjU NAČINA ISPLATA PENZIJA („Sl.glasnik RS“ br. 116/14)
sa predlogom za izdavanje privremene mere

OBUSTAVE IZVRŠENjA

PODNOSILAC INICIJATIVE:, Mat.br: 17571966; PIB: 101515083, koga zastupa potpredsednik Mihajlo Đorđević iz Beograd, ul:Ruvarčeva 5, JMBG:2003941710081.
Na osnovu čl. 168. stav 2. Ustava Republike Srbije („Sl.glasnik RS“ br. 83/06), i čl. 50. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu („Sl.gl.“ RS br. 109/07, 99/2011), podnosimo predlog za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, objavljen u „Sl. glasnik“ RS br. 116/14 (u daljem tekstu: Zakon), jer nije u saglasnosti sa Ustavom R.Srbije, opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i potvrđenim međunarodnim ugovorima.

Opširnije!