02.07.2018.

ZAŠTO NARODNA INICIJATIVA ZA STAVLJANJE VAN SNAGE ZAKONA O UMANJENJU ZARADA

Ujedinjeni granski sindikati “Nezavisnost” usvojili su na 13. redovnoj sednici Izvršnog odbora
Odluku o prikupljanju potpisa za stavljanje van snage Zakona o privremenom uređivanju
osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika
javnih sredstava. Prikupljanje potpisa će se realizovati u skladu sa Zakonom o referendum i
narodnoj inicijativi počevši od 3. jula 2018. godine i trajaće sedam dana. Aktivisti Nezavisnosti
će potpise prikupljati u Beogradu (Terazije 23-25), Nišu (Trg Kralja Milana), Novom Sadu
(Bulevar Mihajla Pupina 8) i Kragujevcu (Kralja Petra I – pešačka zona).

Još 2014. godine, odmah po usvajanju ovog zakona, podneli smo Ustavnom sudu Inicijativu za
ocenu ustavnosti i zakonitosti i do danas nismo dobili bilo kakav odgovor Ustavnog suda. Zašto
smo se obratili Ustavnom sudu? Zato što Ustav Republike Srbije, u članu 21. utvrđuje jednakost
i ravnopravnost, pravo na jednaku zakonsku zaštitu bez diskriminacije, kao i zabranu svakog
oblika diskriminacije. Suprotno ovoj odredbi Ustava zakon sadrži nedvosmislenu diskriminaciju
i to zaposlenih kod korisnika javnih sredstava u odnosu na zaposlene u privatnom sektoru, čime
se dovode u nejednak položaj zaposleni i građani.

Opširnije!

29.06.2018.

OBAVESTENJE

Opširnije!

07.06.2018.

Stavovi UGS NEZAVISNOST o Nacrtu Zakona o štrajku

U uvodnom izlaganju predsednik Zoran Stojiljković je naglasio značaj štrajka i njegovog kvalitetnog regulisanja sa stanovišta uticaja zaposlenih na ostvarivanje njihovih prava iz oblasti radnih odnosa. Činjenica je da je pravo na štrajk u poslednje vreme na udaru i da se ovo pravo sve češće krši, te da se kršenje opravdava argumentima ekonomije i sigurnosti, stoga Sindikati ne mogu da daju saglasnost na Nacrt Zakona o štrajku kojim se ovo pravo dodatno ograničava.

Opširnije!

19.06.2018.

ODRŽAN SASTANAK SA MINISTROM RADA

Na zahtev Sindikata PTT NEZAVISNOST, danas, 19.06.2018. godine,
održan je sastanak sa ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i
socijalna pitanja Zoranom Đorđevićem.


Tom prilikom predstavnici našeg Sindikata, Snežana Marković i
Aleksandar Titović, upoznali su ministra i njegove saradnike sa
izuzetno lošim materijalnim položajem zaposlenih u Pošti i zahtevima
upućenim poslodavcu i Vladi, koje naš Sindikat već mesecima pokušava
da ostvari, koristeći se svim zakonitim sredstvima sindikalne borbe.


Ministar je, iako je već bio upoznat, pažljivo saslušao sve naše
argumente o problemima u Pošti, o teškom materijalnom položaju
zaposlenih, nedostatku izvršilaca u tehnologiji i ostalim socijalno
ekonomskim problemima. Nakon toga obećao je da će kao član Vlade
pokušati sve što je u njegovoj moći kako bi se poboljšao materijalni
položaj zaposlenih u Pošti i rešili postojeći problemi. U ostvarenju
tog cilja, posredovaće i u zakazivanju sastanka sa ministrom finansija
Sinišom Malim, kako bi predstavnici našeg Sindikata i pred njim
argumentovano izneli svoje zahteve.

Opširnije!

07.06.2018.

Radno zakonodavstvo u Srbiji

Na inicijativu Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost“, u petak, 01. juna 2018. godine, u Beogradu je održan skup na temu „Radno zakonodavstvo u Srbiji“. Ovo je treći skup realizovan u okviru Projekta „Sindikati u tranziciji“ koji UGS NEZAVISNOST organizuju partnerski sa Kancelarijom Fondacije Friedrich Ebert u Beogradu, a sa namerom pokretanja javne debate o pitanjima ključnim za sindikalno organizovanje delovanje. Prva dva skupa su za teme imala odnos sindikata i političkih stranaka, odnosno sindikata i medija i položaj zaposlenih u medijima, dok je za jesen ove godine planirano održavanje skupova o promenama na tržištu rada, uslovljenih procesom digitalizacije, o međusindikalnoj akcionoj saradnji, kao i saradnji sindikata sa ostalim organizacijama civilnog društva i o internim strategijama sindikalnog delovanja.

Opširnije!