08.04.2014.

ODRŽANA SEDNICA GLAVNOG ODBORA

Na sednici Glavnog odbora Sindikata PTT „Nezavisnost”, održanoj 8. aprila u Beogradu, jednoglasno su usvojeni izveštaji o radu i materijalno-finansijskom poslovanju za prošlu godinu, kao i planovi aktivnosti ove reprezentativne sindikalne centrale u Pošti Srbije.

Opširnije!

07.04.2014.

Čanak predsedava Savetu

Preuzeto sa sajta b92

Beograd -- Pedsednik Ujedinjenih granskih sindikata "Nezavisnost", Branislav Čanak, izabran je za predsedavajućeg Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije.

Opširnije!

27.02.2014.

Dobro je što je povučen zakon o radu

Preuzeto sa sajta politika.rs

Ako želite da imate održiv sistem i volite svoj narod, onda nećete sprovoditi ekonomsku politiku koja favorizuje isključivo kapital

Opširnije!

10.03.2014.

Dobri poslovni rezultati

Na sednici Nadzornog odbora Preduzeća, održanoj 28. februara u Beogradu, usvojeni su finansijski izveštaji za prošlu godinu i izveštaj nezavisnog revizora.

Ukupni prihodi naše kompanije u 2013. godini bili su 24,92 milijarde dinara, a rashodi 21,70 milijardi. Ostvarena neto dobit iznosi 2,83 milijarde dinara, ili 25,1 milion evra, što je 2,3 puta više nego 2012. godine, kada je neto dobit iznosila 10,9 miliona evra.

Opširnije!

27.02.2014.

Glas sindikata biće važan i za Brisel

Preuzeto sa sajta novosti.rs

Evropska sindikalna konfederacija podržala srpska radnička udruženja i njihove zahteve. Poručeno da smanjenje plata, penzija i socijalnih davanja neće rešiti probleme

Opširnije!