03.02.2015.

OBILAZAK REGIJA

Rukovodioci dva reprezentativna sindikata i najviše poslovodstvo Pošte Srbije, na čelu sa direktorom Milanom Krkobabićem, obišli su tokom januara glavne poštanske centre u Novom Sadu, Nišu i Beogradu, kao i poštanski centar u Kraljevu. Na svim mestima je bio prisutan veliki broj zaposlenih, ne samo iz pomenutih organizacionih celina, nego i iz okolnih radnih jedinica.

Tokom ovih susreta zaposleni su iz prve ruke čuli kakvi su rezultati Pošte Srbije, ali i šta se planira za 2015. godinu. Milan Krkobabić je predstavio projekte koji predstoje, sa akcentom na uvođenju nove organizacije i sistematizacije, čiji je cilj, kako je naglasio, da se podigne efikasnost sistema, da se tehnologija i usluge stave u prvi plan, da se izvede odgovornost od početka do kraja, i što je najvažnije, da niko ne ostane bez posla.

Opširnije!

02.02.2015.

POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR

Radnici Pošte Srbije su 2. februara dobili novi Kolektivni ugovor, usklađen sa Zakonom o radu. Svoje potpise na ovaj dokument, koji definiše radno-pravni status i socijalno-ekonomski položaj zaposlenih i koji predstavlja tripartitni dogovor države, poslodavca i reprezentativnih sindikata, stavili su Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija, Milan Krkobabić, direktor Pošte Srbije, Snežana Marković, predsednik Sindikat PTT ”Nezavisnost” i Aleksandar Pavlović, predsednik Sindikata PTT Srbije.

Opširnije!