24.09.2014.

KODEKS RADA BEZ SOCIJALNIH PARTNERA

Kao i za većinu drugih informacija koje su od egzistencijalnog značaja za sve zaposlene i njihove legitimne predstavnike – sindikate, posebno reprezentativne sindikate kao relevantne socijalne partnere, posredstvom sajta Ministarstva rada i sajta Vlade Republike Srbije, kao i iz nekih sredstava javnog informisanja, UGS NEZAVISNOST su saznali za još jednu ''genijalnu'' ideju Ministra Vulina - o donošenju KODEKSA RADA. ..

U tu svrhu Ministar je formirao radnu grupu, sačinjenu od (citiramo) ''profesora i stručnjaka iz oblasti ekonomskih nauka, radnog prava, političkih nauka i sociologije''. Naravno, po dobroj staroj praksi, kada su ovo Ministarstvo i aktuelna Vlada u pitanju, radna grupa je formirana BEZ IKAKVE, PO ZAKONU OBAVEZNE, KONSULTACIJE SA REPREZENTATIVNIM SOCIJALNIM PARTNERIMA, I BEZ UČEŠĆA IJEDNOG NJIHOVOG PREDSTAVNIKA

Opširnije!

16.09.2014.

VLADA PALA NA PRVOM ISPITU VEZANOM ZA PRIMENU ZAKONA O RADU

Preuzeto sa sajta UGS Nezavisnost

Iako smo znali da će tako biti, nadali smo se da grešimo. Na žalost, naše slutnje su se obistinile. Resorna ministarstva i Vlada su ’’pali’’ na prvom ozbiljnijem ispitu primene odredbi novog Zakona o radu u praksi.

U toku rasprave o izmenama i dopunama Zakona o radu, UGS NEZAVISNOST i Savez samostalnih sindikata su upozoravali nadležne domaće i međunarodne institucije da nije problem u sadržaju Zakona (koji, naravno, nije bio idealan) već u nedostatku znanja, volje, organizacionih i kadrovskih sposobnosti Vlade i njenih nadležnih institucija, da obezbede njegovu primenu u praksi.

Konačno, Vlada je i sama priznala (kroz obrazloženje razloga predloženih izmena) da se Zakon o radu menja jer (citiramo) ’’... se važeći ne primenjuje u praksi .’’

Opširnije!